Política Social

Posicionament de la Taula del Tercer Sector en motiu del Ple d'Emergència Social i reactivació económica

  • Actualitzat:
  • Creat:

"Sol·licitem que hi hagi un compromís pressupostari clar, suficient i realista, per dur a terme les propostes polítiques que es plantegin, evitant escenaris maximalistes que duguin a la frustració de les expectatives que eventualment el ple pot generar"

Davant del PLE D’EMERGÈNCIA SOCIAL I REACTIVACIÓ ECONÒMICA que el Parlament de Catalunya celebrarà els propers 9 i 10 de març del 2016, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social declara i fa públic el següent posicionament:

Catalunya ha patit els darrers anys, i pateix encara, una situació d’emergència social. 510.237 persones estan avui a l’atur, de les quals 393.900 estan en situació d’atur de llarga durada. Tenim un percentatge d’abandonament escolar dels més alts de la Unió Europea i tenim un 20,9% de persones en risc d’exclusió i pobresa. Al nostre país, 101.000 llars malviuen sense cap ingrés i 683.700 persones viuen en llars on no es poden permetre mantenir una temperatura adequada. A més, cal una especial atenció als col·lectius en què interactuen múltiples discriminacions, contribuint a una desigualtat social sistemàtica. És el cas de les persones amb discapacitat per qui la taxa de risc de patir pobresa és del 29,4%. Aquesta situació, afegida a l’augment de desigualtats, s’està fent crònica i amenaça amb perpetuar-se, alhora que l’economia ha crescut ininterrompudament els darrers vuit trimestres.

En aquest context, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya fa una crida al conjunt dels grups parlamentaris perquè, en el marc de la celebració del Ple d’Emergència Social i Reactivació Econòmica, actuïn amb la sensibilitat i la responsabilitat que es mereix una ciutadania que malda per fer front a una situació econòmicament dura i socialment regressiva, i que treballin per buscar les fórmules viables, possibles i concertades, que ens permetin esmorteir els problemes i les dificultats pels que estan passant molts i moltes dels nostres conciutadans, especialment en els infants i les persones amb discapacitat.

Així mateix, insta els grups parlamentaris a assolir el màxim consens de la cambra per concretar, aprovar i implementar les polítiques socials necessàries que facin possible invertir la situació d’exclusió i pobresa que avui pateix Catalunya. Això exigeix canvis estructurals en les polítiques socials i no conformar-se amb polítiques pal·liatives.

Sol·licitem que hi hagi un compromís pressupostari clar, suficient i realista, per dur a terme les propostes polítiques que es plantegin, evitant escenaris maximalistes que duguin a la frustració de les expectatives que eventualment el ple pot generar.

Finalment, fem un reconeixement a l’esforç i al compromís, un cop més, què avui fan les més de 6.000 entitats socials de base que hi ha al nostre país, treballant en benefici i suport dels col·lectius més vulnerables, i anfavor d’una societat més inclusiva que sigui garant de drets socials i que combati, fermament, les desigualtats, l’exclusió i les causes que les provoquen.

Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector Social

Barcelona, 7 de març de 2016

Fitxers adjunts: