Política Social

Catalunya viu avui dia, i des de fa 5 anys una situació d’emergència social que ha estat denunciada reiteradament per entitats i col·lectius, que necessita una resposta institucional immediata

  • Actualitzat:
  • Creat:

Substanciació del Grups Parlamentaris Socialista i Catalunya Sí que es pot sol·licitant un Debat general sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional

Trobareu el text de la Substantació  (Tram. 255-00001/11,  26.11.2015) al document adjunt a la notícia.

Fitxers adjunts: