Política Social

Videos RSS

Exigim al Govern que no posi en perill la sostenibilitat de més de 60 Centres Especials de Treball

El portaveu de Polítiques Socials del Grup Socialista, Raúl Moreno, ha interpel·lat avui el Govern sobre Centres Especials de Treball i ha indicat que “atès que a Catalunya hi ha uns 15.000 treballadors/es al CET’s, 9.000 dels quals són d’especials dificultats, i amb només 35 milions d’euros condemna a l’atur a uns 2.760 treballadors, (un 18,5% de la plantilla) i posa en perill la sostenibilitat de més de 60 Centres Especials de Treball al nostre país”. “Ens agradaria consellera que expliqués perquè destina 35 milions a subvencionar el Salari Mínim Interprofessional si per aquest concepte en rep 60 de la Conferència Nacional. On són els 25 milions d’euros que falten?”, ha preguntat. “No m’estranya, consellera, que les entitats representatives del sector s’hagin queixat i estiguin neguitoses. Que del seu Departament, que de la Conselleria de Treball i Afers Socials, pugui sortir una ordre que por deixar 2.700 persones al carrer i fer tancar el 30% dels Centres Especials de Treball, és absolutament inadmissible. Fixi’s si aquesta ordre és dolenta, que vostè mateixa ha paralitzat la seva aplicació. I la felicito, però el problema no s’ha acabat”, ha dit Moreno, que li ha recordat que el Govern encara no ha pagat als Centres Especials de Treball els 26 milions d'euros per subvencionar el 50% del Salari Mínim dels Treballadors. Segons Moreno, la posició del Grup Parlamentari Socialista respecte a aquest tema es resumeix en quatre punts bàsics: complir la Llei Estatal, i que totes les persones amb discapacitat rebin una subvenció del 50% del SMI; assegurar que les persones amb un tant per cent de discapacitat més alta tinguin ajudes especials, però aquestes no han d’anar en detriment de la resta de persones; afavorir la inserció en l’empresa ordinària de les persones amb discapacitat, amb mesures de discriminació positiva beneficioses per l’empresa i pel treballador; i reforçar la presència dels Centres Especials de Treball en contractes públics de l’administració, que afavoreixen la seva estabilitat econòmica i pressupostària. I en aquesta línia anirà la moció subsegüent a la interpel·lació. El diputat socialista ha instat la consellera a que “recuperi el diàleg obert amb tot el sector. Amb tot, indistintament de la discapacitat a la que representin. No els faci competir entre ells. No prioritzi uns per sobre dels altres si això significa la pèrdua drets d’una majoria”. “Si d’aquesta nova ordre qualsevol persona amb discapacitat queda sense rebre el tant per cent del Salari Mínim Interprofessional que té reconegut per llei, o qualsevol persona acaba a l’atur, el nostre grup parlamentari haurà de demanar responsabilitats polítiques. Perquè no es pot anar amb el discurs d’una societat inclusiva, d’una Catalunya per a tots i totes i a la vegada redactar ordres que deixen sense feina a un col·lectiu molt malmès per un Govern que no vol reconèixer i fer efectius els seus drets”, ha conclòs.