Política Social

Manifest del PSC amb motiu del Dia Mundial de l'Alimentació

  • Actualitzat:
  • Creat:

Demostrem un any més el nostre compromís amb l'objectiu del desenvolupament sostenible, que és el d'aconseguir la fita de Fam Zero l'any 2030.

Avui, 16 d'octubre del 2017, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) celebra com cada any el Dia Mundial de l'Alimentació. Un dia per promoure la conscienciació i l'acció a escala mundial i local envers aquells i aquelles que pateixen gana i la necessitat de garantir l'accés a les necessitats bàsiques per a tots i totes.

El PSC vol demostrar un any més el seu compromís amb l'objectiu del desenvolupament sostenible, que és el d'aconseguir la fita de Fam Zero l'any 2030. Per aconseguir-ho, cal reunir els esforços necessaris per fer efectiu a escala mundial el dret a l'alimentació com un dret humà bàsic, fet que implica invertir en sistemes alimentaris sostenibles i de desenvolupament rural per tal de donar resposta al desafiament actual i futur que comporta l'augment de la població mundial. Un sistema alimentari que ha de ser respectuós amb el medi ambient, però que també ha de donar resposta a les migracions i al desplaçament de persones arreu del món per les dificultats que tenen d'assegurar-se una alimentació suficient, sana i equilibrada.

Els àmbits de treball per aconseguir l'objectiu de Fam Zero són mundials, estatals, autonòmics i locals. Segons la FAO, el 2016 hi havia 815 milions de persones que passaven gana al món i 155 milions d'infants amb desnutrició crònica. En l'àmbit estatal, segons l'informe FOESSA, les darreres dades apunten que el 16% de la població reconeix no tenir una alimentació adequada per manca de recursos econòmics.

Pel que fa a Catalunya, el PSC vol expressar la seva preocupació per la situació que encara avui tenim, després dels anys més difícils de crisi econòmica. La manca de mesures polítiques encaminades a garantir l'accés a l'alimentació fa que, encara avui, un 10,6% (INE, 2016) de la població pateixi pobresa severa, en un moment de pujada del preu dels aliments i de salaris insuficients que provoquen una cronificació de la situació de pobresa en moltes famílies.

Des d'una mirada més àmplia, lluitar contra la fam a Catalunya requereix també accions encaminades a reduir el malbaratament per part de tots els agents que participen en la cadena alimentària. A Catalunya, es malbaraten més de 35 Kg de menjar per persona a l'any, amb greus conseqüències socials, econòmiques i mediambientals. Per fer-hi front, el Partit dels Socialistes de Catalunya ha impulsat una proposició de Llei al Parlament de Catalunya per a l’Aprofitament de l’Excedent Alimentari que es troba en fase de ponència i que, en cas d'aprovar-se, es convertiria en la primera Llei autonòmica a l'Estat que lluita contra el malbaratament alimentari.

En la línia propositiva que caracteritza els i les socialistes a Catalunya, considerem fonamental actuar de forma decidida per:

1) Avançar en la garantia de rendes com a millor mecanisme per assegurar els recursos econòmics necessaris per accedir a una alimentació sana des de la llibertat d'elecció de les persones. Enguany, totes les forces polítiques del Parlament, arran d'una Iniciativa Legislativa Popular, hem aprovat la Renda Garantida de Ciutadania, però veiem amb preocupació els problemes informàtics, la llista d'espera i la confusió d'ordres donades pel Govern de la Generalitat que han protagonitzat la implantació d'aquesta prestació.

2) Assegurar que cap infant a Catalunya passi gana. L'àmbit escolar ens ofereix l'oportunitat de detectar casos de malnutrició i/o desnutrició i, per aquest motiu, considerem que cal un esforç més decidit per garantir que les beques menjador arribin a tots els infants que ho necessitin i que aquestes tinguin continuïtat fora de l'àmbit escolar, també en període de vacances. Una situació que es dona tant en l'àmbit de l'educació primària com secundària al nostre país.

3) Millorar la informació i les campanyes de sensibilització per tal de millorar els hàbits alimentaris del conjunt de la població, que assegurin una dieta suficient, sana i equilibrada. Per fer-ho, cal impulsar polítiques educatives i preventives efectives, tant des de l'àmbit escolar com a través dels mitjans de comunicació.

4) Encetar pràctiques, recollides a la proposició de Llei d'Aprofitament de l'Excedent Alimentari, que facilitin l'adquisició a preus reduïts dels aliments amb data de consum preferent, endur-se a casa els aliments no consumits, reforçar la xarxa comarcal de distribució als bancs d'aliments locals, promoure els productes de temporada o evitar la destrucció d'aliments aptes per al consum humà.

 

Fitxers adjunts:

Paraules clau: