Política Social

El Govern té l'obligació de garantir a les famílies el suport per a tenir cura dels seus fills i filles

  • Beatriz Silva
  • Actualitzat:
  • Creat:

Beatriz Silva reclama augmentar progressivament la inversió pública en infància per arribar a la mitjana europea del 2'4% del PIB: Catalunya no pot seguir destinant només el 0'8%

La diputada i portaveu d'infància del grup Socialistes - Units per Avançar, Beatriz Silva, ha denunciat aquest matí que a Catalunya "la inversió en totes les àrees que afecten la infància està per sota de la mitjana que es destina a Espanya (1'35 del PIB) i Europa (2'4% del PIB)". Silva troba molt preocupant la situació en què es troben milers d'infants a Catalunya i ha lamentat les xifres del darrer estudi sobre infància de Save the Children, que mostren que 1 de cada 4 nens i nenes a Catalunya viuen en situació de pobresa: "Catalunya no pot seguir destinant només el 0'8% del PIB a polítiques d'infància. La pobresa i la desigualtat ha crescut més en els infants que en la població en general" ha lamentat, remarcant que, a més, "la inversió pública en educació és del 3,7% del PIB el 2015, incomplint el 6% previst per la Llei d'Educació de Catalunya i la inversió en salut pública no ha deixat de baixar entre el 2009 i el 2014, situant-se la despesa sanitària pública a Catalunya en un 5,2% del PIB, mentre que la mitjana espanyola és d'un 6,5% i l'europea d'un 6,6%".

Per aquest motiu la diputada socialista ha presentat una proposta de resolució al Parlament per tal d'instar el Govern de la Generalitat a augmentar progressivament la inversió pública en protecció social per a la infància fins a arribar a la mitjana europea del 2'4% del PIB, acomplir a la resolució sobre el Pacte per la infància a Catalunya i la resolució sobre la cobertura de l'atenció bucodental i oftalmològica integral pels menors d'edat, incorporant als propers pressupostos de la Generalitat els recursos econòmics necessaris per incloure aquests serveis a la cartera bàsica de sanitat pública per als menors d'edat; així com augmentar progressivament el parc públic d'habitatge social fins a arribar a la mitjana europea (9%), per tal que les famílies més vulnerables puguin accedir a un habitatge adequat.

Silva ha reivindicat que la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència "estableix que les administracions públiques han de vetllar per la protecció dels infants i els adolescents i adoptar les mesures necessàries per garantir que els seus progenitors o qui tingui la tutela pugui oferir-los el nivell bàsic de benestar material que necessiten per a un desenvolupament integral adequat" i ha recordat que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de promoció de les famílies i de la infància, que inclou les mesures de protecció social i la seva execució: "El Govern té l'obligació de garantir a les famílies el suport per a tenir cura dels seus fills i filles" ha conclòs.

Fitxers adjunts:

Paraules clau: